Reklamační řád

 • Kupující je povinen při převzetí dodané zboží prohlédnout zda je v pořádku. Při zjištění závady je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Závady zjištěné později pro uznání reklamace prodávající již nemusí uznat. Dodané zboží musí být kupujícím důkladně prohlédnuto.

  REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:

  • V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím České pošty nebo zásilkovny je nutné, aby kupující zboží zkontroloval, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a neprodleně informovat prodejce. Na pozdější reklamace způsobené dopravou nebude brán zřetel. Podpis zákazníka na přepravním nebo dopravním listě je brán jako souhlas s převzetím zboží, zároveň zákazník podpisem potvrzuje, že zboží bylo předáno nepoškozeno.
  • Vznikne-li vada na zboží dodaném tímto internetovým obchodem, je možné reklamaci uplatnit e-mailem na adrese: reklamace@sicipotreby.cz

   K reklamaci zaslaného zboží je potřeba, aby kupující doložil: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, popis objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady (o jaké vady se jedná a jak se projevují, případně jak vznikly).

   

  • Oprávněná reklamace bude řešena, výměnou zboží za nové nepoškozené, vrácením zaplacené kupní ceny na číslo účtu kupujícího, nebo opravou. Vrácení zaplacené kupní ceny musí být maximálně do 14 dnů od doručení odvolání od kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na pozdržení platby za reklamované zboží z důvodů neobdržení zásilky s vráceným zbožím, nebo dokladu o jeho zaslání. Doporučujeme reklamaci předem konzultovat telefonicky +420 737 460 445, nebo e-mailem na reklamace@sicipotreby.cz
  • Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na jiné lhůtě.
  • Náklady na dopravu do servisního střediska hradí kupující. Při zjištění oprávněné reklamace z důvodů závady zaviněné tímto internetovým obchodem se prodávající zavazuje o dodatečném uhrazení nákladů na dopravu. Celkovou cena nákladů na přepravu dodaného zboží je prodávající povinen zaslat kupujícímu na číslo účtu, které kupující zdělí prodávajícímu. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět ke kupujícímu hradí prodávající.

  Reklamace nebude uznána

  • Pokud závada na textilním zboží vznikla v důsledku opotřebení, nesprávného užívání (např. nedodržení pracích symbolů) či skladování.
  • Pokud se reklamace týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena.
  • Pokud bude udána závada, která se neprojeví.
  • Pokud kupující nedodá potřebné doklady k vyřízení reklamace

  V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanoveních zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.